<< Terug

FocusScan gemeenteavond – dinsdag 23 april

23 apr 2019 | 00.00 - 00.00
Klik hier om deze activiteit in je agenda te zetten (23 apr 2019 00.00)

 

Belangrijke informatie met betrekking tot de te houden gemeenteavond op 23 april 2019
Noteer 23 april in uw agenda, want dan is er:

– Een gemeenteavond in het Hervormd Centrum
– De uitslag van de IZB Focusscan
– Gesprek over de missionaire toekomst van de gemeente.

Broeders en zusters,
Enige tijd geleden hebben we als kerkenraad besloten om de FocusScan van de IZB in de gemeente te laten uitvoeren. Iedereen kan hieraan een bijdrage leveren, anders gezegd het is noodzakelijk dat u hieraan uw bijdrage levert.

De Focusscan kan helpen bij de route naar een missionaire gemeente. In het artikel over de FocusScan vindt u de link waar u de vragenlijst met betrekking tot deze scan kunt vinden. Tevens kunt uw hiervan hardcopy versies ophalen bij Bert Jan Bakker of Dick Smit, hun adressen vindt u ook in het stukje over het focustraject.

De FocusScan is onderdeel van het IZB-Focusvoortraject. Door deze scan proberen we een beeld van de gemeente te krijgen. Via de vragen en de gesprekken hierover ontdekken we de mogelijkheden en moeiten van onze gemeente op missionair gebied.

Vragenlijst
Dit onderzoek willen we doen door u een aantal vragen voor te leggen. Bij elke stelling kunt u aangeven in hoeverre u het hiermee eens of oneens bent.

In gesprek over de uitslag
Voor het onderzoek is niet alleen de vragenlijst van belang, maar willen we ook de verhalen achter de antwoorden horen. Daarom gaan we op een gemeenteavond met u in gesprek over de resultaten van de FocusScan.

Op deze avond worden de uitkomsten van de vragenlijst gepresenteerd en gaat u met medegemeenteleden hierover in gesprek. Van deze avond wordt verslag gedaan en dit wordt opgenomen in de rapportage van de FocusScan. Deze rapportage wordt aangeboden aande kerkenraad.

Van harte bij u aanbevolen om aan deze scan/onderzoek mee te doen, opdat we samen mogen werken aan een route naar een missionaire gemeente.

Hartelijke groet, namens de kerkenraad Bert Jan Bakker en Dick Smit

 

Doe mee aan de FocusScan

De komende tijd wordt er onder begeleiding van de IZB  een FocusScan georganiseerd in de gemeente.  Dit is een enquête over de missionaire roeping van de gemeente. Deze scan is bedoeld als voorbereiding voor een zogenaamd Focustraject, een gemeente-brede bezinning over missionair zijn.

De Scan wordt gedaan door een online vragenlijst aan zoveel mogelijk gemeenteleden voor te leggen. Er is ook een papieren versie van de vragenlijst beschikbaar voor als u niet over de mogelijkheid beschikt om de vragenlijst online in te vullen. Vanaf 27 maart tot 17 april kunt u de vragenlijst online invullen via de website www.izb.nl/focusscan

Op dinsdag 23 april 2019 wordt er een gemeenteavond gehouden waarop kort de resultaten van de vragenlijst worden gepresenteerd. Ook gaan we dan aan de hand van enkele stellingen met elkaar in gesprek over de uitslag.  Dan willen we graag uw verhalen achter de scores horen. De IZB maakt van het onderzoek en de gemeente avond een rapport, dat in de kerkenraad wordt besproken.

Plaats: Hervormd Centrum                Datum:  23 April 2019         Tijd: 19:30 uur

Instructie voor het invullen van de FocusScan

Ga naar www.izb.nl/focusscan. Hier kunt u uw gemeente kiezen.

U moet hierbij een wachtwoord invullen. (Dit kan van 27 maart tot 17 april).

Het wachtwoord: Hervormdcentrum2019

Volg vervolgens de instructies die op de website staan.