<< Terug

Aanmelding voor kerkdiensten tijdens Coronatijd

In principe dient u zich maar één keer aan te melden voor het bijwonen van diensten. U geeft daarbij uw voorkeur aan, niet voor een bepaalde zondag, maar voor ochtend- en/of avonddiensten of de keuze van een gebouw of u geeft aan dat u geen voorkeur heeft. Alleen als u uw voorkeur voor de diensten wilt wijzigen is het zinvol en wenselijk om u opnieuw aan te melden, dan hanteren we uw laatste opgave. Aanmelden voor een bepaalde dienst is in principe niet mogelijk, in bijzondere gevallen kunt u contact opnemen.

Opgave is eenvoudig mogelijk via de website, dat heeft onze voorkeur. U vindt op de startpagina een button “Aanmelding voor kerkdiensten tijdens Coronatijd“.

U kunt  ook een email sturen naar het e-mailadres aanmelding@hervormdgenemuiden.com. U mag ook bellen met de scriba van uw wijk. In ieder geval dient u aan te geven met hoeveel gezinsleden u in aanmerking wilt komen, uw e-mailadres en/of uw telefoonnummer, ook moet u de voorkeur voor diensten en/of gebouw kenbaar maken.

U ontvangt tijdig een uitnodiging voor de dienst waarvoor u bent geselecteerd. In de uitnodiging wordt u gewezen  om  een afweging te maken m.b.t. eventuele coronagerelateerde  gezondheidsklachten.  Ook krijgt u aanvullende informatie, o.a. door welke ingang u naar binnen moet komen. Coördinatoren zullen aanwijzingen geven bij het plaatsnemen in de kerk of de kerkzaal.

Hopelijk tot ziens bij de diensten,

Kerkenraad Hervormde gemeente Genemuiden

Klik hier voor het aanmeldformulier