<< Terug

Mededelingen voor kerkdiensten en activiteiten i.v.m. corona (Update 28 juni 2021)

Mededelingen i.v.m. corona maatregelen, verdere verruiming

Op het moment van schrijven is de verwachting dat we per 29 juni in onze regio van het risiconiveau “zorgelijk” naar “waakzaam” zijn gegaan, dit is het laagste niveau waarin nog enige vorm van beperkingen geldt. Ook het CIO, het overleg tussen landelijke kerken en de Overheid gaat in haar recente publicatie (te lezen op CIO Web) uit van de versoepelingen die passen bij het laagste niveau op de Routekaart voor de kerken.
Dat betekent dat we met ingang van D.V. zondag 4 juli kunnen uitgaan van alleen nog de afstandsregel van 1,5 meter. In het Hervormd Centrum kunnen we de rijen van stoelen daarop aanpassen en verwachten we dat we ca. 200 kerkgangers kunnen bergen. Voor de kerk ligt het iets moeilijker en moeten we door uittesten kijken hoever we kunnen komen , we denken te starten met 220 personen. Het aantal kerkgangers wat we kunnen plaatsen is afhankelijk van de opkomst. Wanneer bijvoorbeeld van een gezin van vijf personen er één of twee thuisblijven kun je daarvoor niet een ander plaatsen i.v.m. de afstandsregel.
M.b.t. het zingen gelden eigenlijk geen beperkingen meer en kan er normaal worden gezongen. Waarbij de kerkenraad verzoekt om normaal niet te beschouwen als buitensporig hard.
Het advies om mondkapjes te dragen is vervallen. De dienstdoende kerkenraad in het Hervormd Centrum zal niet meer collectief een mondkapje dragen bij binnenkomst in de kerkzaal. Uiteraard staat het een iedere kerkganger vrij om wel een mondkapje te dragen.
We zijn de Heere dankbaar voor deze ontwikkeling. Elke zondag kunnen nu incl. uitgangshulpen etc. zo’n 900 personen een dienst bijwonen. Laten we als gemeente die dankbaarheid uitten door ons op zoveel mogelijk op te geven en de diensten bij te wonen.

Aanmelden voor de diensten

Wanneer u zich wil opgeven voor het bijwonen van kerkdiensten, kunt u dat doen door het op de website geplaatste aanmeldformulier in te vullen.  U vindt op de startpagina een button “aanmelding voor kerkdiensten tijdens coronatijd “ . Maar het is ook mogelijk om een email te sturen naar aanmelding@hervormdgenemuiden.com . U kunt ook bellen met de scriba van uw wijk. Indien u een uitnodiging heeft ontvangen, maar niet kunt komen, wilt u zich dan afmelden? Dan kan er nog iemand anders uitgenodigd worden.

Informatie over collectes

Voor de aanwezigen is er collecte na afloop van de dienst, bij de uitgang, waar 3 bussen zijn geplaatst. Wilt u erop letten dat de achterste rij eerst gaat en dat u voldoende afstand in de paden en bij de collectebussen houdt?

Op de website vindt u onder  de knop “Toelichting alternatieven voor collecteren” de mogelijkheden om thuis uw collectegift te geven.

De extra collecte heeft elke week geen specifieke bestemming. Ondanks het feit dat de online collecten niet tegenvallen, komt er toch minder geld binnen en komen zowel diaconie en kerkbeheer te kort voor alle gebruikelijke doelen. U mag erop vertrouwen dat beide colleges de gelden naar rato verdelen en ze bestemmen aan de doelen waarvoor de nood het hoogst is of waarvoor verplichtingen gelden.

 

Namens de kerkenraad van harte Gods zegen toegewenst, in het vertrouwen dat de Heere voor ons zorgdraagt.

 

Hartelijke groet,

Kerkenraad van de Hervormde Gemeente Genemuiden