<< Terug

Mededelingen voor kerkdiensten en activiteiten i.v.m. corona (Update 19 april 2021)

Mededelingen i.v.m. corona maatregelen, een kleine opschaling

Dit bericht is gebaseerd op de persconferentie van vorige week dinsdag 13 april. Er is toen door het kabinet meegedeeld dat (een min of meer verwachte) duidelijke versoepeling per 20 april niet kon doorgaan. De ziekenhuisopnames stegen tot hoge niveaus en de piek van besmettingen was nog niet bereikt. Gelukkig is de situatie in Genemuiden wel verbeterd. Op basis daarvan heeft de crisis kerkenraad besloten om voor a.s. zondag, 25 april, nog niet volledig op te schalen naar het niveau conform de routekaart voor kerken, maar wel een tussenstap te maken. Dit houdt in dat we in de kerk overgaan van 30 naar 70 kerkgangers en in het Hervormd Centrum van 30 naar 50.

 

Verdere opschaling hopelijk binnenkort

Per week gaan we de persconferenties volgen. Op het moment dat u dit kerkblad krijgt is er al weer een persconferentie geweest op 20 april. Op het moment dat door het kabinet wordt aangekondigd dat er wel versoepelingen mogelijk zijn, zullen wij overgaan tot hantering van de routekaart.

Dat houdt concreet in dat bij het risicoprofiel ZEER ERNSTIG voor de regio IJsselland geldt dat bij kerkdiensten 10% van de ruimtecapaciteit benut mag worden, dat is voor onze kerk 110 personen en voor het Hervormd Centrum (incl. podiumzaal) 70 personen. Tegelijkertijd gaan we dan ook over tot het houden van een 4e dienst, nl. een extra dienst in het Hervormd Centrum die zal beginnen om 17:00 uur.

Bij dit bericht mogen de letters D.V. niet ontbreken, maar laten wij vooral het middel van het gebed niet vergeten.

 

Aanmelden voor de diensten

Wanneer u zich wil opgeven voor het bijwonen van kerkdiensten, kunt u dat doen door het op de website geplaatste aanmeldformulier in te vullen.  U vindt op de startpagina een button “aanmelding voor kerkdiensten tijdens coronatijd “. Maar het is ook mogelijk om een e-mail te sturen naar aanmelding@hervormdgenemuiden.com . U kunt ook bellen met de scriba van uw wijk.

 

Informatie over collectes

Voorlopig zijn er geen collectes in de diensten, dus alleen via de online collecte, bankoverschrijving of internetbankieren. Wat precies mogelijk is vindt u op de homepage van deze website onder  de knop “toelichting alternatieven voor collecteren”.

De extra collecte heeft elke week geen specifieke bestemming. Ondanks het feit dat de online collecten niet tegenvallen, komt er toch minder geld binnen en komen zowel diaconie en kerkbeheer te kort voor alle gebruikelijke doelen. U mag erop vertrouwen dat beide colleges de gelden naar rato verdelen en ze bestemmen aan de doelen waarvoor de nood het hoogst is of waarvoor verplichtingen gelden.

 

Zondagsschool

Met ingang van zondag 25 april is er weer Zondagsschool.

 

Doordeweekse activiteiten

In verband met de lockdown kunnen er momenteel geen (fysieke) doordeweekse activiteiten en bijeenkomsten plaatsvinden.

Namens de kerkenraad van harte Gods zegen toegewenst, in het vertrouwen dat de Heere voor ons zorg draagt.

 

Hartelijke groet,

Kerkenraad van de Hervormde Gemeente Genemuiden