<< Terug

Mededelingen voor kerkdiensten en activiteiten i.v.m. corona (update 15 januari 2021)

N.a.v. de persconferentie van het kabinet van afgelopen dinsdag 12 januari zijn de maatregelen en ook de dringende adviezen voor de kerken aangescherpt. Dit i.v.m. het gestegen risico van de zeer besmettelijke Britse mutant van het virus.

Kerkdiensten

Voor de erediensten in de kerk verandert er niets, dat geldt ook voor de Bijbellezingen. Echter voor het Hervormd Centrum geldt dat er voorlopig niet kan worden gezongen, dus ook niet door de voorzangers. Er wordt gekeken naar een alternatief, tot aan de tijd dat het wel weer mag, dat is hopelijk tot het einde van de lockdown.

Uiteraard gelden onverminderd de bekende regels m.b.t. afstand houden en het dragen van mondkapjes.

Zondagsschool

In verband met de lockdown zal er geen zondagsschool zijn. De zondagsschool zal weer beginnen als de basisscholen ook weer beginnen.

Doordeweekse activiteiten

I.v.m. de lockdown kunnen er geen (fysieke) doordeweekse activiteiten en bijeenkomsten plaatsvinden, zeker niet t/m dinsdag 9 februari. Een aantal vergaderingen wordt digitaal gehouden en ook sommige verenigingen kiezen ervoor om hun bijeenkomst voorlopig digitaal te houden.

Jeugdwerk club 5-6 en 7-8

Vanuit het clubwerk wordt gedurende de lockdown elke dinsdagavond om 19.00 uur vanuit het Hervormd centrum speciaal voor al de kinderen van de gemeente een activiteit aangeboden. Meedoen kan via het Youtube kanaal van het Hervormd Centrum. Wij starten met een Bijbelquiz. Meer informatie is (binnenkort) beschikbaar elders op  deze website.

Catechisatie

De catechisatie gaat voorlopig niet door. Daarom gaan de catecheten korte filmpjes opnemen en deze worden via Whatsapp verzonden naar de catechisanten. Ook zullen deze filmpjes worden geplaatst op de website van de kerk, zodat u thuis de filmpjes ook kunt bekijken en met elkaar kunt bespreken. Voor meer informatie zie de speciale button elders op de website.

Namens de kerkenraad van harte Gods zegen toegewenst, in het vertrouwen dat de Heere voor ons zorg draagt.

Hartelijke groet,

Kerkenraad van de Hervormde Gemeente Genemuiden