<< Terug

Ds. H.J.T. Lubbers heeft helaas bedankt voor het beroep naar onze gemeente

Op vrijdagavond 12 juli heeft dominee Lubbers ons  laten weten dat hij helaas gemeend heeft te moeten bedanken voor het door onze gemeente uitgebrachte beroep.

Zoals hij het zelf verwoordde ‘ging het bedanken hem niet in de koude kleren zitten’.

Dominee Lubbers benadrukte de fijne contacten die er waren en de goede indruk die hij van onze gemeente heeft gekregen. Maar hij heeft biddend moeten concluderen ‘dat de wolkkolom momenteel boven Woudenberg blijft hangen’.

Wij wensen Dominee Lubbers rust op zijn beslissing.

Heel jammer voor ons als gemeente, maar we leggen de vacature biddend in de handen van de Heere, Die op Zijn tijd en Zijn wijze vervulling zal geven.

Daar mogen wij op vertrouwen! 🙏