<< Terug

Coronamaatregelen (Update 22 november!)

 

Nieuw advies CIO

Deze week heeft het CIO (de koepel van alle kerken) een nieuw advies gegeven n.a.v. de inhoud van de persconferentie van vrijdag 12 november jongstleden.

We kunnen stellen dat de maatregelen die we vorige week hebben ingesteld voldoende naar dit advies zijn. In het kort komt het neer op strenge naleving van de basisregels, afstand houden bij het verplaatsen en wel de nadruk op het dringende advies om bij binnenkomst en vertrek een mondkapje te dragen.

Voor het zingen gelden wel enige beperkingen. We gaan minder coupletten zingen. De slotzang zal voorlopig niet staande gezongen kunnen worden. En we willen u vragen om “beheerst” te zingen.

De doordeweekse activiteiten worden hieronder verder toegelicht. De informatie is ook te lezen in het komende kerkblad. Ook kunt u de GemeenteApp of de individuele App-groepen van uw verenigingen, kringen en clubs in de gaten te houden.

 

Voor doordeweekse activiteiten geldt:

Voor de doordeweekse activiteiten gelden de volgende maatregelen.

Voor iedereen en alle activiteiten gelden ook hier de basisregels. Dus we doen het dringende verzoek doen om, bij ook maar enige twijfel over uw gezondheid, thuis te blijven. Handen wassen en fysiek contact vermijden zijn vanzelfsprekend.

Activiteiten voor volwassenen (mannen- en vrouwenverenigingen, kringen en vergaderingen)

  • Dringend advies voor dragen mondkapjes tijdens verplaatsingen
  • 1,5 meter afstand houden
  • Alleen de Huisbijbelkringen kunnen thuis niet doorgaan.

Catechese 18-

  • Aansluiten bij regels school: geen 1,5 meter.
  • Wel mondkapjes advies bij verplaatsingen.

Catechese 18+, JVC en belijdenisgroep

  • Dringend advies voor dragen mondkapjes tijdens verplaatsingen
  • 1,5 meter afstand houden

Jeugdwerk

  • Voor kinderen geen beperkingen, dus kan gewoon doorgaan zoals het gaat

 

Met inachtneming van het bovenstaande zijn we in staat om toch alles zoveel mogelijk te kunnen laten doorgaan. Laten we zorg hebben voor elkaar, om ook daarmee als teken van naastenliefde onze Heere te dienen en groot te maken.

Een hartelijke groet van de crisiskerkenraad