Zendingsproject Slowakije

Onze gemeenteleden Danny en Tabitha Schurink zijn in juli 2018, samen met hun kinderen, vanuit onze Hervormde gemeente, door de Gereformeerde Zendingsbond (GZB) als Diaconaal Zendingswerkers uitgezonden naar Oost-Slowakije om daar te werken onder de Roma-bevolking. Dit onder verantwoording van de Hongaarse Hervormde kerk, in samenwerking met de Stichting Hulp Oost-Europa (HOE) en de stichting Romamisszió.

In maart 2020 heeft de familie Schurink de keuze moeten maken om vervroegd naar Nederland terug te keren. In samenspraak met de GZB wordt door de familie Schurink gezocht naar mogelijkheden om vanuit Nederland invulling te kunnen blijven geven aan de roeping, indien mogelijk nog steeds onder de Romabevolking. Het project ‘Hart voor de Roma’ gaat dus zeker door en de mensen daar kunnen onze steun heel hard gebruiken!

Steun ook het werk onder de Roma. Wat kunt u doen?

Meebidden

Het werk kan niet zonder uw gebed om zegen en wijsheid en bescherming. Voor de kerk van Slowakije, voor de Romabevolking en voor ‘Hart voor de Roma’. Wilt u meebidden? De gebedspunten staan in de periodieke nieuwsbrief van ‘Hart voor de Roma’.

Meeleven

Volg ‘Hart voor de Roma’ via social media, nieuwsbrieven of de website. Meld u aan voor de nieuwsbrief via de website of antwoordkaart.

Meegeven

Met uw gift maakt u het zendingsproject in Slowakije mede mogelijk! Ook Roma zijn door God gezien! Help de Thuisfrontcommissie (TFC) om het benodigde jaarlijkse bedrag van € 28.000 bij elkaar te krijgen. Dat kan op verschillende manieren:

  • door het invullen en insturen van de antwoordkaart (die u kunt opvragen bij de TFC)
  • door een gift over te maken naar IBAN NL91 INGB 0690 7624 45 t.n.v. GZB Driebergen o.v.v. ‘TFC Familie Schurink’ en uw naam en adres.

In beide gevallen zijn uw giften aftrekbaar voor de belasting. Hartelijk dank voor uw bijdrage

Thuisfrontcommissie (TFC)

Zending doen we samen! Daarom is betrokkenheid bij het werk van ‘Hart voor de Roma’ heel belangrijk. We mogen meeleven, meebidden en meezorgen. Er mag een uitwisseling zijn van ervaringen en het delen van Gods liefde. Om dit te ondersteunen, vormen wij de thuisfrontcommissie. Binnen de gemeente zullen wij regelmatig aandacht vragen voor ‘Hart voor de Roma’.

Contact 
Website: www.gzb.nl/hartvoorderoma
Facebook : www.facebook.com/hartvoorderoma
Instagram: www.instagram.com/hartvoorderoma
E-mail: dannyentabitha@gmail.com
E-mail: TFC:tfc.schurink@gmail.com