Zendingsproject Slowakije

Onze gemeenteleden Danny en Tabitha Schurink zijn, samen met hun kinderen, vanuit onze Hervormde gemeente, door de Gereformeerde Zendingsbond (GZB) als Diaconaal Zendingswerkers uitgezonden naar Oost-Slowakije om daar te werken onder de Roma-bevolking. Dit doen zij, onder verantwoording van de Hongaarse Hervormde kerk, in samenwerking met de Stichting Hulp Oost-Europa (HOE) en de stichting Romamisszió.

Steun ook het werk onder de Roma. De familie Schurink kan het werk alleen doen met uw steun! Wat kunt u doen?

Meebidden

Het werk kan niet zonder uw gebed om zegen en wijsheid en bescherming. Voor de kerk van Slowakije, voor de Romabevolking en voor de familie Schurink. Wilt u meebidden? De gebedspunten staan in de periodieke nieuwsbrief van de familie Schurink.

Meeleven

Volg de familie Schurink via social media, nieuwsbrieven of de website. Meld u aan voor de nieuwsbrief via de website of antwoordkaart.

Meegeven

Met uw gift maakt u het zendingsproject in Slowakije mede mogelijk! Ook Roma zijn door God gezien! Help de Thuisfrontcommissie (TFC) om het benodigde jaarlijkse bedrag van € 28.000 bij elkaar te krijgen. Dat kan op verschillende manieren:

  • door het invullen en insturen van de antwoordkaart (die u kunt opvragen bij de TFC)
  • door een gift over te maken naar IBAN NL91 INGB 0690 7624 45 t.n.v. GZB Driebergen o.v.v. ‘TFC Familie Schurink’ en uw naam en adres.

In beide gevallen zijn uw giften aftrekbaar voor de belasting. Hartelijk dank voor uw bijdrage

Thuisfrontcommissie (TFC)

Zending doen we samen! Daarom is betrokkenheid bij het werk van Danny en Tabitha heel belangrijk. We mogen met hen meeleven, meebidden en meezorgen. Er mag een uitwisseling zijn van ervaringen en het delen van Gods liefde. Om dit te ondersteunen, vormen wij de thuisfrontcommissie. Binnen de gemeente zullen wij aandacht vragen voor het werk van Danny en Tabitha Schurink.

Contact 
Website: www.gzb.nl/hartvoorderoma
Facebook : www.facebook.com/hartvoorderoma
Instagram: www.instagram.com/hartvoorderoma
E-mail: dannyentabitha@gmail.com
E-mail: TFC:tfc.schurink@gmail.com