Eén keer in de 14 dagen komen we als vrouwenkring Lois op woensdagmorgen bij elkaar in het Hervormd Centrum. Een morgen duurt van 9.30 uur tot 11.15 uur. Het is mooi om als vrouwen bij elkaar te komen. Samen Gods Woord lezen en overdenken, samen bidden en op een ontspannende wijze elkaar ontmoeten. Dat is verrijkend en leerzaam. Elk seizoen behandelen we een Bijbelstudie uit het maandblad “de Hervormde Vrouw”. Dit seizoen hopen we stil te staan bij het thema: Het leven van Johannes de Doper.

Samen met de 3 andere vrouwenverenigingen, Noadja, Berea, en Schrift en Belijdenis worden er gezamenlijke morgens georganiseerd. Ook gaan we als vrouwenkring aan het eind van het seizoen iets leuks doen. Lijkt je het leuk om een keer mee te doen met onze vrouwenkring? Welkom!

Het bestuur bestaat uit de volgende personen:         foto-lois
Margreet Breman   ( voorzitter)
Henny Bosman  ( 2e voorzitter)
Margriet van Dijk   ( secretaresse)
Jannie Timmerman ( penningmeester)
Jenny Bekendam    ( alg. adjunct)

 

woensdag 13 september Openingsmorgen: Ds. Olie Inleiding bijbelstudie – Voorloper en wegbereider Maleachi 3:1-7
donderdag 21 september Bondsdag, Barneveld
woensdag 27 september 1e bijbelstudie Groot voor de Heere Lukas 1:5-25 / Maleachi 4:5-6
woensdag 11 oktober 2e bijbelstudie Ontmoeting vol verwachting Lukas 1:36-45
woensdag 18 oktober crea-morgen
woensdag 8 november 3e bijbelstudie Johannes is zijn naam Lukas 1:57-75
woensdag 22 november 4e bijbelstudie Bestemd voor de Heere Lukas 1:76-80 / Johannes 1:19-28
woensdag 6 december 5e bijbelstudie Johannes, loopjongen van Christus Lukas 3:1-18 / Jesaja 40:3-4
woensdag 13 december kerstmorgen
woensdag 10 januari 6e bijbelstudie Zie het Lam van God Markus 1:4 / Johannes 1:29-37
woensdag 24 januari regionale themamorgen
woensdag 7 februari 7e bijbelstudie De doop van Johannes Mattheüs 3:5-8 en 3:13-17
woensdag 21 februari 8e bijbelstudie Vriend van de Bruidegom Johannes 3:22-36
woensdag 7 maart 9e bijbelstudie Twijfel en aanvechting Markus 6:17/Lukas 7:18-23/Jesaja 35:5-6/Jesaja 61:1-2
woensdag 21 maart 10e bijbelstudie De aardse loopbaan beëindigd Markus 6:17-29 / Mattheüs 11:7-19
Contactpersoon:
Henny Bosman
Fluitekruid 2
8281 KA  Genemuiden
Tel. nr.: 038-3856286