De Bijbelkring komt bijeen in het Hervormd Centrum, om de twee weken op donderdag van 20.00 tot ongeveer 21.45 uur.

Komend seizoen willen we stilstaan bij ontmoetingen met Jezus. Het is een bijbelstudieboekje van ds. H. v.d. Veen dat heet ‘in gesprek’; bijbelstudies over ontmoetingen met Jezus

Een paar jaar geleden hebben we een boekje van hem over discipelschap behandeld. Nu gaat het over ontmoetingen. Een mooie insteek om met elkaar in gesprek te zijn over het geloof. Welke plek neemt het voor jezelf in, waar liggen de vreugden en waar de zorgen en twijfels. Hoe gaat de Jezus om met verschillende mensen. Kortom: Boeiend en verdiepend om met elkaar de bijbel ter hand te nemen tot onderzoek. Voor de pauze houdt de dominee een inleiding, na de pauze gaan we samen met elkaar in gesprek n.a.v. de vragen.

Tijdens de openingsbijeenkomst van Bijbelkring en huisbijbelkringen op dinsdag 19 september zal een PowerPointPresentatie gegeven worden hier. Tevens kan dan het boekje in ontvangst genomen worden.

U hebt van harte welkom op de Bijbelkring.
Voor informatie kunt u terecht bij ds. J.A.C. Olie

De data voor komend seizoen2017-2018 (op donderdagavond).
5 oktober
19 oktober
2 november
23 november
7 december
25 januari
8 februari
22 februari
8 maart
Afhankelijk van aantal hoofdstukken evt. 29 maart laatste keer