Steeds meer mensen weten hun weg te vinden naar de Avondmaalskring, die gehouden wordt, ter voorbereiding van het Heilig Avondmaal. Dat is verblijdend. Want juist tijdens het Avondmaal worden we op een hele directe wijze betrokken bij wat de kern is van het christelijke geloof: het lijden sterven van Christus voor onze zonden. Het is een bijzondere zegen om aan het Avondmaal aan deel te nemen. Om die zegen des te meer te ervaren, is voorbereiding nodig. Goed om daarmee bezig te zijn midden in de week, juist ook als je druk bent.

Op dit moment wordt het boekje ‘Tastbaar aanwezig” behandeld. De ondertitel is: ´schatten in het Avondmaalsformulier’. Het is geschreven door ds. Hoogendoorn. Eén van de eigen predikanten houdt een meditatie naar aanleiding van een hoofdstuk uit het boekje. Binnen het bestek van een uur krijgen we veel mee uit de Bijbel, uit het Avondmaalsformulier. Tevens zingen en bidden we met elkaar.

Mooi is ook om elkaar voorafgaande aan de Avondmaalskring te ontmoeten in de hal van het Hervormd Centrum en wat te drinken. Het bevordert de onderlinge band.

Juist als u of jij twijfelt over het aangaan aan het Avondmaal is het goed om de Avondmaalskring te bezoeken. We zitten met elkaar in de grote zaal. De drempel is laag. Goed ook om anderen uit te nodigen.

Op de volgende data is er D.V. Avondmaalskring en Heilig Avondmaal:

Avondmaalskring : woensdag 13 september 2017

Heilig Avondmaal: zondag 17 september 2017

Avondmaalskring : woensdag 29 november 2017

Heilig Avondmaal: zondag 3 december 2017

Avondmaalskring : woensdag 21 maart 2018

Heilig Avondmaal: zondag 25 maart 2018

Avondmaalskring : woensdag 20 juni 2018

Heilig Avondmaal: zondag 24 juni 2018

Het is goed om deze data alvast te noteren ook i.v.m. bijvoorbeeld weekendwerk.