Predikant: Ds. J.A.C. Olie               Scriba: G. Erdsieck
Leeuwerik 7                                           038 3856545
8281 GT Genemuiden
038 3856620

Wijkouderlingen

Naam Telefoonnr. Wijkindeling
0622 789650
Wijksectie 2.01: Fabrieksstraat, Industriestraat, Karwij, Kokosstraat, Burg.ten Veldestraat
038 3446430
Wijksectie 2.04: Kievit, Korenbeltweg, Oostermaat, Pieperweg, Reiger, Slangenweg, Slaperdijkweg, Wulp.
038 3447555
Wijksectie 2.02: Gans, Grutto, Lijster, Merel, Patrijs, Roerdomp, Zwaan.
038 3854463
Wijksectie 2.09: Fluitekruid, Greente 2-148(even) en 1-165(oneven), Lisdodde, Valeriaan.
038 3854713
Wijksectie 2.08: Kamperzeedijk, Tureluur
038 3855652
Wijksectie 2.03: Pr. Beatrixstraat, Fazant, Leeuwerik
038 3857486
Wijksectie 2.05: Klaas Benninkstraat, Pastinaak, Wederik
038 3858838
Wijksectie 2.06: Achterstraat, Cellemuiden, Hasselterdijk, Hogeland, Klaas Fuitestraat, Nieuwstraat, Oosterbrugstraat, Puttenstraat, Sasdijk, Sasweg, Simondstraat, Sisalstraat, Stoevenberg.
038 3856295
Wijksectie 2.07: Buitenhaven, Greente 150-162(even) en 167-175(oneven), Julianastraat, Krabbescheer, Oosterkade, Veerweg, Vossestaart, Zwanebloem.
038 3856259
Wijksectie 2.10: Ratelaar, Roebol, Stuivenbergstraat, Zilverschoon.

Bezoekbroeder:

H. Pierik (Meente)  038-3854422

Jeugdouderling 12+ jeugd:

R. Klaver 038 3859868

Evangelisatieouderling:

J. van Dam 038 3854021

Ouderling-kerkrentmeesters:

R. Heutink 038 3856590
G. Erdsieck  (Scriba) 038 3856545
A. Riezebos 0651 302081 De Meente (behalve Vinkeland)

Diakenen:

J,W, Barneveld 038 8519710
K. van Olst (voorzitter) 038 3855440
J. Bakker (penningmeester) 038 3855229
M. van Dijk (secretaris) 038 3858539

Door op de naam te klikken kunt u een mail naar de persoon sturen.