<< Terug

Uitzending GZB Danny en Tabitha Schurink

30 okt 2017 | 09.00
Klik hier om deze activiteit in je agenda te zetten (30 okt 2017 09.00)

Het is begonnen…

In januari namen wij allebei afscheid van onze collega’s. Een heel moeilijk moment, na veel jaren met plezier te hebben mogen samenwerken. Maar dankbaar voor de mooie herinneringen en in de wetenschap dat er een heel mooie taak in Gods koninkrijk op ons ligt te wachten. We zijn heel dankbaar dat we inmiddels 7 mensen bereid hebben gevonden om onze Thuisfrontcommissie (TFC) te vormen. Dit betreffen de volgende personen: Dinie Bekendam, Margreet van Dijk, Renate Groothuis, Renate van Houwelingen, Lusanne Lindeboom, Jelle van der Meulen en Albert Riezebos. Zij zullen ons ondersteunen door het organiseren van allerlei activiteiten voor, tijdens en na onze uitzending naar Slowakije en ook tijdens onze verlofperioden. Op zaterdag 3 februari jongstleden hebben we samen met hen de TFC-dag in Amersfoort bezocht, waar we veel informatie mochten ontvangen over de rol van de TFC rond een uitzending. Binnenkort zult u ongetwijfeld meer van hen horen. Inmiddels zijn wij ook gestart met onze opleiding bij de GZB in Driebergen, waar we samen met 3 andere stellen en een single dame worden voorbereid op onze taken in het buitenland. Een zware, maar heel leerzame training, die ons veel handvatten geeft om goed aan de slag te kunnen straks.  Het is wonderlijk om te ervaren hoe de Heere in ons leven werkt en we merken dat heel veel mensen biddend om ons heen staan. Dit geeft ons moed en kracht en hier zijn we u heel dankbaar voor. Op dit moment zijn we druk bezig met het zoeken van een goede opleiding voor Laureen en Matthé. Wij hopen eind februari een week naar Boedapest te gaan met ons hele gezin om gesprekken te voeren met diverse internationale scholen in Boedapest en Debrecen. We bidden of de Heere hiervoor een goede oplossing wil bieden. Mogen wij u vragen om dit ook mee te nemen als gebedspunt?

Hartelijke groet, Danny en Tabitha Schurink

 

TFC

Eind januari is er een Thuisfront commissie (TFC) gevormd in verband met de aanstaande uitzending door de GZB van Danny en Tabitha Schurink en hun kinderen naar Slowakije. Tijdens onze eerste vergadering hebben we onder andere gekeken naar de taken van de TFC ten behoeve van het zendingsechtpaar. Een belangrijke taak is het organiseren van allerlei acties om geld bij elkaar te krijgen. Als uitzendende Hervormde gemeente van Genemuiden hebben we immers een financiële verplichting ten opzichte van de GZB. Bij het organiseren van de acties willen we zoveel mogelijk gemeenteleden inschakelen, van jong tot oud. Iedereen heeft immers wel een bepaalde (soms nog verborgen) kwaliteit! Er zijn al diverse ideeën geopperd. U hoort en leest daar de komende tijd meer van.

Een andere belangrijke taak van de TFC is de communicatie tussen het zendingsechtpaar en u als gemeente door middel van stukjes in Ons Kerkblad, maar ook via rondzendbrieven. Dit alles doen we in overleg met de GZB en de Zendingscommissie.

Verder zijn we als leden van de TFC naar een bijeenkomst geweest van de GZB waar ons meer informatie werd gegeven over een TFC. Maar we werden die dag ook toegerust. Want wij kunnen wel van alles organiseren, maar al het werk en al onze inspanning en moeite is tevergeefs als de Heere er Zijn zegen niet aan verbindt. Daarom moet het gebed op de eerste plaats komen. Gebed voor het zendingswerk, voor Danny en Tabitha en voor alles wat wij de komende jaren als TFC hopen te gaan doen. Alleen dan zal het tot zegen kunnen zijn, zowel voor ons als gemeente als de mensen in Slowakije. Bidt u met ons mee?