EVANGELISATIECOMMISSIE

Is evangelisatie echt nodig in dit vrije land? Momenteel zitten we in een tijd dat de kerken leeglopen, en men wel gelooft maar daar de kerk niet bij nodig heeft. Als commissie zien wij ook deze trend in Genemuiden toenemen en zien wij de toekomst soms wel somber in. Daarom zijn wij als commissie steeds bezig met de vraag: “Hoe spelen wij hier op in”?.

Wat wij altijd proberen is om in gesprek te blijven met de mensen die de kerk verlaten hebben en met de mensen die de Heere Jezus nog niet kennen. Als commissie zijn wij daarom aanwezig in de grote kerk tijdens de biestemerk, tijdens de VBK-week, tijdens de TEA, en organiseren we 3 keer per jaar een zangdienst, en wordt de volkskerstzangdienst door ons georganiseerd.

Ook wordt door ons de bootevangelisatie georganiseerd, deze is elk jaar van de laatste zaterdag van juni t/m de laatste zaterdag van augustus. Wat onze motivatie is om dit werk te doen?, wij hebben als boodschappers van Jezus een mooie belofte mee gekregen zoals deze in Matth. 28: 20 staat nl: En zie, Ik ben met u al de dagen, tot de voleinding van de wereld.

Dagelijks bestuur:

Dick Smit (evangelisatie-ouderling)
Kabel 44, tel :0657310298  Email:dsmit@hervormdgenemuiden.com

Jan van Dam (evangelisatie-ouderling)
Greente 109, tel:0655780472 Email: j.vandam@hetnet.nl

Margriet Eenkhoorn-Post (secretariaat)
Bergroede 22, tel: 3857530  Email: evangelisatie@hervormdgenemuiden.com

Albert Post,
Stoevenberg 5,tel: 3855652  Email: post028@hetnet.nl

Zwaninus Hoekman
Stoevenberg 12, tel. 3856259  Email : zwaninus@hetnet.nl