In de Algemene Kerkenraad(AK) zitten vertegenwoordigers van beide wijkkerkenraden. Er is hierbij een verdeling gemaakt tussen beide kerkenraden en tussen de ambten.

De (AK) komt ongeveer zes keer per jaar bijeen of zoveel meer als nodig is. Ook bij het beroepingswerk heeft de AK namelijk een taak. Op de AK vergaderingen komen zaken aan de orde die om het zo maar te zeggen, de hele gemeente betreffen. Dus zaken die niet wijkgebonden zijn, zoals het jeugdwerk, het zendings- en evangelisatiewerk en zaken vanuit diaconie en het college van kerkrentmeesters.

In de AK hebben de volgende broeders zitting:

Wijk 1  Wijk 2
Ds. W.G. Hulsman  Ds. J.A.C. Olie (voorzitter)
oud. G. Kootstra oud. J. Jansen
oud. J. Visscher diak. K. van Olst
 oud.krm. J. Tuinman diak. J. Bakker
diak. A. Bekendam  (scriba) oud.krm. G. Erdsieck

Door op de naam te klikken kunt u een email naar de persoon sturen.